LIBOR LUBELEC

PhDr. Libor Lubelec, CSc.

 

 

 

WS HRDA: HR Controlling

Absolvoval štúdium sociológie a politickej ekonómie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Doktorát i kandidátsku dizertačnú prácu robil z problematiky sociálneho plánovania na katedre sociologie FF UK v BA.
Profilujúcimi odbornými pracoviskami boli katedra sociológie FFUK a Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce. Na Katedre sociológie FFUK pôsobil ako vedúci oddelenia aplikovaného výskumu a garant výskumu osobnosti v štátnom pláne základného výskumu. Zároveň zabezpečoval aj výuku seminárov z metód  a technik sociologického výskumu. Prešiel vedeckou atestáciou SAV a získal vedecké zaradenie samostatný vedecký pracovník II.b, neskôr aj IIa.
Pôsobil ako riaditeľ poradenskej firmy LUBECON  MANAGEMENT a zameriaval sa predovšetkým na:

  • Manažérsky tréning a poradenstvo z oblasti manažérskej prípravy, manažmentu zmeny, rizikového a krízového manažmentu, projektového manažmentu, vyjednávania, personálneho manažmentu. Absolvoval kurz pre trénerov manažmentu a získal Certifikát The Brithish Council  – tréner pre tréning  trénerov manažmentu.
  • Poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Realizoval pilotný projekt OSN,  UN DP program so zameraním na  RĽZ v regiónoch.
  • Výkonový manažment.
  • Organizačné poradenstvo. Absolvoval kurz  poriadaný The Brithish Council zameraný na reinžiniering a organizačný audit a kurz pre činnosť v assesment centre. Realizoval organizačný  a procesný audit vo viacerých organizáciách výrobného i nevýrobného charakteru.
  • Lektorská a pedagogická činnosť : 4.roky vyučoval  personalistiku na katedre sociológie ako externý učiteľ, viedol viaceré diplomové práce z oblasti personálneho manažmentu, odškolil jedného doktoranta a školí štyroch doktorantov v oblasti organizačného rozvoja , lektor vo viacerých vzdelávacích inštitúciách v celej SR, bol editorom a spoluautorom publikácie Personálny manažmet, vyd. Raabe a garantom za oblasť personálna manažment  v odbornom časopise Práca-mzdy-personalistika. Zabezpečoval a lektoroval samostatné manažérske kurzy v rámci grantu PHARE a grantu Know -how found.

Generálny riaditeľ sekcie personálnej a sociálnej politiky Ministerstvo obrany SR,kde koordinoval prípravu koncepčných materiálov reformy Armády SR za oblasť personálnej a sociálnej politiky a realizoval organizačný audit MO SR. Od augusta 2001 do decembra 2004 znovu naštartoval vlastnú poradenskú firmu a zameriaval sa hlavne na  personálny manažment ,organizačné poradenstvo, redizajn reinžiniering a výkonový manažment, ako aj lektorskú činnost v celom predchádzajúcom rozsahu. Od decembra 2004 do marca 2012- riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.V súčasnosti poradenská a lektorská činnosť v uvádzaných oblastiach.