ĽUBOMÍRA RÁDOSOVÁ

Riaditeľka sekcie ľudských zdrojov, Slovenský plynárensky priemysel

 

 

Konferencia HRDA: RĽZ 2012

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, odbor manažment a marketing. V roku 2003 obhájila na Žilinskej univerzite v Žiline dizertačnú prácu a získala titul PhD.

Svoju kariéru začala na pozícii tréningový špecialista vo Vzdelávacom stredisku v Žiline, v spoločnosti SPP.V roku 2004postúpila na pracovné miesto riaditeľka sekcie vzdelávania a rozvoja v spoločnosti SPP v Bratislave. Pod jej vedením bola vytvorená nová sekcia vzdelávania a rozvoja. Stála pri zrode a implementácii nových rozvojových programov pre manažérov, talenty, následníkov. Spolu so svojim tímom vytvorila a implementovala absolventský rozvojový program, projekt knowledge manažmentu, idea manažmentu, podieľala sa na projekte zmeny firemnej kultúry.

V roku 2009 postúpila na pozíciu riaditeľky stratégie a politiky HR. Zodpovedala za proces tvorby a implementácie programov, pravidiel a politík v oblasti odmeňovania, riadenia výkonu, rozvoja, zamestnaneckých vzťahov, benefitov, HR kontroling, nábor a výber. Od roku 2011 zastáva pozíciu riaditeľky sekcie ľudských zdrojov a zodpovedá za celú oblasť riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti SPP. Spoločnosť SPP získala v rokoch 2012, 2013 a 2014 1. miesto v súťaži „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“ v kategórii Energetika.

V rámci osobného rozvoja získala certifikát HR kouča, certifikát na interpretáciu Hoganových osobnostných dotazníkov, certifikát Human Resource Management Professional (HRMP), HR Certification Institute, Virginia, USA. Absolvovala a úspešne ukončila dvojročný vzdelávací program Cieľavedomý koučing.

Vo voľnom čase sa venuje rodine, cestovaniu, spoznávaniu nových krajín a kultúr.