ĽUBOŠ LOPATKA

Generálny riaditeľ, Svet zdravia

 

 

 

Konferencia HRDA: RĽZ 2014

Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Neskôr získal aj doktorát na Materiálovotechnologickej fakulte STU.  Po štúdiu

pracoval v Pozemných stavbách v Trnave. V roku 1991 sa stal námestníkom ministra pre správu a privatizáciu majetku a neskôr riaditeľom Slovenskej kartografie. V období rokov 1993 – 1998 pôsobil ako riaditeľ firmy Kone Lifts v Bratislave, tunajšej dcéry fínskeho výrobcu výťahov.

Ďalšie roky pracoval pre papierenské koncerny na Slovensku, v Poľsku a v Česku. Najskôr ako generálny riaditeľ celulózo-papierenskej spoločnosti Kappa (1998 – 2006), neskôr v spoločnosti Myllykoski a od roku 2007 ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu MetsäTissue. Sedem rokov bol viceprezidentom Zväzu celulózo-papierenského priemyslu a rovnako dlho pôsobil ako prezident Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku.

Od roku 2010 do roku 2012 bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. V súčasnosti pôsobí na poste generálneho riaditeľa v spoločnosti Svet zdravia, ktorá patrí do skupiny Penta Investments a  je prevádzkovateľom ôsmich nemocníc v rámci prešovského, košického a trenčianskeho            . samosprávneho kraja.