LUCIA GRONEOVÁ

HR Partner, IBM Slovensko

 

 

 

WS HRDA: Ako čo najlepšie využívať potenciál zamestnancov?
WS HRDA: Riadenie zmien

Absolvovala FIF UK v Bratislave, odbor Germanistika a Knižničná a informačná veda. V roku 2007 získala v Dubline prestížny certifikát MBTI oprávňujúci vykonávať individuálnu a skupinovú osobnostnú typológiu na základe takzvaného MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Prvé skúsenosti z personálnej oblasti získavala v nadnárodnej personálno-poradenskej agentúre Amrop Jenewe in Group. Odtiaľ nastúpila do spoločnosti Dell, kde pôsobila 5 rokov a postupne pracovala na viacerých manažérskych pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Stála pri príchode Dell-u na Slovensko a rýchlej expanzii jeho aktivít na našom území.

V roku 2007 prijala miesto riaditeľa úseku ľudských zdrojov v spoločnosti Slovanet. Po rodičovskej dovolenke v októbri 2011 nastúpila do spoločnosti IBM na pozíciu HR Partner, podporujúc hlavne finančné centrum v rámci centra zdieľaných služieb.