Ľudmila GUERIN

HR Consulting Manager, PwC

2018 HR, LEADERSHIP A GENERAČNÝ MIX

ŠEST PARADOXOV ÚSPEŠNÉHO VEDENIA ĽUDÍ V BUDÚCNOSTI    

BIG DATA – ĽAVÁ ČI PRAVÁ RUKA HR?

Špecialistka na personálne poradenstvo v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti, revízií HR procesov, internej komunikácie a náboru. Pôsobí viac ako 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od roku 2011 pracuje v PwC, najväčšej poradenskej spoločnosti na Slovensku, ako manažér oddelenia HR Consulting. V rámci profesionálnej certifikácie získala medzinárodný certifikát CIPD udeľovaný inštitútom vo Veľkej Británii – The Chartered Institute of Personnel and Development.