ŠESŤ PARADOXOV ÚSPEŠNÉHO VEDENIA ĽUDÍ V BUDÚCNOSTI

Vzhľadom na demografické a technologické zmeny riadenie ľudských zdrojov sa stane kľúčovou oblasťou úspechu a riadenia firmy. Žijeme v turbulentných časoch veľkých zmien biznis modelov, zmazávania hraníc medzi jednotlivými odvetviami, zväčšuje sa príjmová a majetková nerovnosť, demografické zmeny vytvárajú tlaky na ekonomiky, biznis a sociálne politiky krajín, rastie populizmus a klesá dôvera v inštitúcie a technológie. Žijeme a pracujeme takpovediac v čase neistoty. Vieme, že sa geopoliticky zmení svet, vzrastá a vzrastie počet starších ľudí a klesne počet detí a mladých, urbanizácia sa bude zrýchľovať, tak ako aj klimatické zmeny, poklesne zásoba nerastných surovín a technológie prinesú obrovský zlom.

V tejto dobe uspejú paradoxne lídri, ktorí vedia kombinovať doteraz nekombinovateľné schopnosti. Technologický humanista, globálne mysliaci lokalista, strategický vykonávač, plachý hrdina, tradicionalistický inovátor a politik s integritou. Budeme musieť nachádzať riešenia, ktoré sme si možno nevedeli doteraz predstaviť. A tu vidíme zaujímavú perspektívu výmeny generácie, keď „starí odchádzajú a mladí nastupujú“ na riadiace stoličky.

Tieto témy rezonujú aj u nás doma, nielen vo svete, preto by som Vám rada predstavila 5 megatrendov, ktoré naša spoločnosť na základe rôznych prieskumov zhrnula do jedného komplilátu. Býva zvykom, že to čo sa „vymyká priemeru“ zvyčajne zaujme,  a preto Vám chcem predstaviť 6 paradoxov líderstva, ktoré sme u nás v PwC v rámci spolupráce s veľkým množstvom klientov, spoločností odsledovali. Veľmi sa teším na stretnutie s Vami!

WS HRDA 2018: HR, Leadership a generačný mix