Lukáš KUKURA

Lukáš Kukura je advokátskym koncipientom advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI.

WS HRDA2019: Migračná a pracovná turistika

V roku 2015 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

V advokátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2012, pričom po úspešnom absolvovaní právnických štúdií nastúpil na pozíciu advokátskeho koncipienta.

V rámci právnej praxe sa špecializuje najmä na oblasť pracovného a migračného práva a spolupracuje na projektoch zamestnávania občanov Európskej únie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín. Úspešne sa podieľal na nastavení procesov zamestnávania občanov Európskej únie a štátnych príslušníkov tretích krajín pre klientov advokátskej kancelárie nielen v Slovenskej republike, ale aj v Českej republike vzhľadom na vytvorenie pobočky advokátskej kancelárie v Prahe.

V oblasti pracovného práva sa ďalej aktívne podieľa na tvorbe odborných článkov a príspevkov pre periodiká, ako aj špecializovaný právnický portál epravo.sk. Súčasťou jeho práce je aj školiaca a prednášková činnosť najmä pre klientov advokátskej kancelárie.