MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ

Personal manager, MEDEKO Cast

 

 

 

WS HRDA: HR Controlling

Absolvovala Trenčiansku Univerzitu, Odbor Ľudské zdroje a personálny manažment.

Do roku 2011 pôsobila v obchodnej sfére (RAVEN a. s. a Marco Mirelli) ako obchodný manažér.

Od roku 2011 je na pozícii personálneho manažéra v slovenskej spoločnosti MEDEKO Cast. Zodpovedá za realizáciu personálnej politiky a praxe v celej organizácii a personálne služby na všetkých úrovniach. Spoločnosť MEDEKO Cast získala v rokoch 2012 a 2013 ocenenie Leading HR Organisation, udeľované spoločnosti s najefektívnejšie riadenými ľudskými zdrojmi za sektor strojárstvo.