Process Communication Model – Komunikujete, alebo len rozprávate?

PCM je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý Vám umožní porozumieť svojmu sociálnemu okoliu, motivovať ho a efektívne s ním komunikovať. PCM dokáže predpovedať ľudské správanie vystavené stresovým podmienkam. Využijete ho pri budovaní tímu, predchádzaní a riešení konfliktov v tíme ako aj pri riadení ľudí. PCM je možné zaintegrovať do výberového procesu v spoločnostiach a tým zvýšiť pravdepodobnosť prijatia najvhodnejšieho kandidáta.

 

Zdroj: Marián Dubjel