MARIANA DOLINSKÁ

HR manažérka, Allianz Business Services

 

 

 

WS HRDA: Meranie a riadenie výkonnosti
WS HRDA: Generačný mix a riadenie výkonnosti
WS HRDA: Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
WS HRDA: Riadenie výkonnosti
Konferencia HRDA: RĽZ 2012

Vyštudovala andragogiku na Filozofickejfakulte Univerzity Komenského. Od skončenia štúdia sa prakticky celú profesionálnu kariéru venovala vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v rôznych sférach – okrem iného v priemysle, hoteliérstve, v bankovej sfére, energetike.

Pôsobila aj v zahraničí – prevažne v Rakúsku ako vedúca oddelenia firmy Sparkassenverlag a neskôr výkonná riaditeľka slovenského zastúpenia tejto spoločnosti v Bratislave. Neskôr pôsobla ako vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov v UniBanke a v súvislosti s fúziou tejto spoločnosti s HVB bankou bola menovaná do pozície Change manager – manažér zmeny. Už od čias pôsobenia v hoteliérstve sa venuje prednášateľskej činnosti, pričom sa okrem iných tém zaoberá aj talent manažmentom a knowledge manažmentom. V rokoch 2007 – 2010 pôsobila v Slovenských elektrárňach ako riaditeľka divízie náboru a rozvoja talentov.

Ako manažérku zmeny ju zaujíma spájanie rôznych kultúr, aspekty vnímania rozdielov a hľadanie ciest prekonávania diferencií založených na zvykových, legislatívnych, historicky či inak podmienených tradíciách, predsudkoch či iných zažitých mechanizmov myslenia a správania ľudí. V súčasnosti pôsobí ako manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Allianz Business Services so sídlom v Bratislave, ktorá zamestnáva expertov dvanástich rôznych národností.