PRACOVNÝ VÝKON JE MOŽNÉ MERAŤ. NAUČTE SA AKO NA TO!

V poslednom období sa spoločnosti stretávajú s viacerými problémami. Ľudia nemajú dostatočnú motiváciu, upadá pracovná morálka, vytvára sa nezdravý vzťah zamestnancov k firme, stagnuje ich produktivita. A stále je veľa organizácií odmeňujúcich pracovníkov podľa výkonu.

Všetci veľmi dobre poznáme prezentácie, diskusie, dokonca i personálne politiky a smernice rôznych organizácií, v ktorých sa kladie vysoký dôraz na riadenie ľudských zdrojov v pozícii strategického partnera vedenia firmy, biznis partnera líniového manažmentu a podobne. Bezpochyby, sú oblasti a dokonca aj obdobia, kedy to v prevažnej väčšine firiem takto naozaj funguje. Mierne expresívne a zjednodušene – aj v živote toho najzarytejšieho „výrobára“ sú obdobia, v ktorých sa na pôde riaditeľa ľudských zdrojov objavuje častejšie a dobrovoľne.Dokonca i ten najpragmatickejší pragmatik sa zaujíma o výplatu, koncoročné či polročné odmeny, ktoré sú  sčasti, napriek jeho odporu, súčasťou nejakých cieľov, alebo ak chcete výkonov. Samozrejme, aby sme našich manažérov necharakterizovali iba ako egocentrikov, zaujímajú sa o motivovanie a odmeňovanie svojich ľudí.A práve riadenie pracovného výkonu – jeden z nástrojov riadenia zamestnancov, ktorý už dnes nikto nespochybňuje – logicky prepája strategický biznis manažment a personalistiku. Tak či chceme, či nechceme, jeho prirodzený reťazec musí aspoň v jednom článku naraziť na oblasť riadenia ľudských zdrojov.Ak by si biznis sám dokázal rozdeliť svoj plán, zisk alebo rozpočet na jednotlivých zamestnancov, včas, zrozumiteľne a v prijateľnej forme by im to prezentoval, dokázal by pravidelne monitorovať plnenia a dávať spätné väzby (pri tomto sa usmievajú už aj personalisti), vedel by priebežne upravovať ciele a prehodnocovať, dokázal ich zmerať.Nakoniec ich však aj tak niekto musí pretaviť do benefitov, peňazí, osláv a to už bez úzkej súčinnosti s riadením ľudských zdrojov nejde.Musíme uznať, ak sa zahľadíme na problematiku s použitím odbornejšej terminológie, že zmena postavenia ľudských zdrojov sa v organizácií prejavuje v tom, že sa stávajú účasťou strategického rozhodovania organizácie a že sa na ich riadení stále viac podieľajú línioví manažéri. Na strane druhej, sa organizácie často stretávajú s problémami ako napr.: nie príliš dobrý vzťah zamestnanca k organizácii, jeho negatívny prístup k práci, stagnácia rastu produktivity, úpadok pracovnej morálky alebo nedostatočná motivácia.Logicky, organizácie sa potom uchyľujú k takým prístupom a nástrojom riadenia ľudských zdrojov, vďaka ktorým zladia záujmy jednotlivcov, prípadne skupín zamestnancov, so záujmami organizácie a vďaka ktorým zvýšia ich podiel na dosiahnutí cieľov celej organizácie.Jednoducho, chcú zlepšiť vzťahy jednotlivcov k organizácii a zvýšiť tak pracovný výkon. Jednou z možností ako to docieliť je riadenie pracovného výkonu.

Cieľom riadenia pracovného výkonu je:

  • spojiť ciele jednotlivých zamestnancov a organizácie
  • zvýšiť podiel pracovníkov, ktorí budú plniť ciele organizácie
  • nepracovať viac, ale efektívnejšie

Aby sme tieto ciele dosiahli, je potrebné využívať motiváciu, systémový prístup a komunikáciu.Vieme, že slová „motivácia a komunikácia“ sú synonymami pre moderné riadenie ľudských zdrojov.

RIADENIE VÝKONU

Pri riadení pracovného výkonu využívame poznatky z teórií motivácie a stanovenia cieľov. Riadenie výkonu vychádza z poznatkov, že ľudské chovanie je motivované, cieľové a podmienené.

Plánované riadenie pracovného chovania obvykle vyžaduje nasledujúce činnosti:

  • vytýčiť si ciele
  • odmerať pracovný výkon
  • prezentovať výsledky
  • podľa výsledkov patrične odmeniť
  • upraviť ciele

Niet pochýb o tom, že uzavrieť a zároveň každoročne špirálovito roztočiť tento okruh, nie je zďaleka jednoduché. Je to problém, ktorým sa zaoberajú nielen odborníci z oblasti personalistiky.

Autorkou je Mariana Dolinská, HR manažérka, Allianz Business Services. Tento článok nájdete aj na karierainfo.sk.Príspevok bol jednou z tém workshopu Meranie a riadenie výkonnosti HR Development Academy, ktorý sa uskutočnil 16. Októbra 2013 v Bratislave.