Martin HOLUB

Kia Motors Slovakia | vedúci Oddelenia ľudských zdrojov

WS HRDA 2019: Migračná a pracovná turistika

 

 

Absolvent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

V spoločnosti Kia Motors Slovakia pôsobí takmer od jej začiatku. V roku 2005 nastúpil na Oddelenie ľudských zdrojov, kde prešiel viacerými HR procesmi od náboru a výberu zamestnancov cez odmeňovanie, stanovenie personálnej politiky a mnohými ďalšími.

Dlhé obdobie sa venoval kolektívnym pracovným vzťahom a zastrešoval agendu kolektívneho vyjednávania v spoločnosti. Od roku 2019 je vedený ako sprostredkovateľ na zozname sprostredkovateľov pre riešenie kolektívnych sporov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Od minulého roka pôsobí v spoločnosti Kia Motors Slovakia na pozícii vedúceho Oddelenia ľudských zdrojov.