MARTIN MILLER

GENERÁLNY RIADITEĽ SPOLOČNOSTI UPC BROADBAND SLOVAKIA

 

 

Pred 3 rokmi založil a rozbehol vo firme koučingovú kultúru, podporil vzdelanie a rozvíjanie interného tímu koučov a poskytol i možnosť supervízie. Koučingová kultúra vo firme podporuje manažérov a supervízorov vo vedení motivačných rozhovorov so zamestnancami. Cca 90% zamestnancov si v tomto roku samostatne zadefinovalo individuálne osobné rozvojové ciele, ktoré slúžia pre zlepšovanie dosahovania pracovných výkonov. V tomto roku začal proces zaznamenávania výkonových a rozvojových cieľov všetkých pracovníkov spoločnosti, ktorý podporí reflexiu a rozprávanie o výkone a rozvoji na pracovisku v pravidelných intervaloch. Cieľom je vytvoriť a podporiť procesy vedomostného manažmentu v každodennej firemnej praxi.