MARTIN ONOFREJ

Chairman & Co-founder, AICO (Association for Internal Communications)

 

 

WS HRDA: Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia

Martin je CEO skupiny PMP Group, ktorá zastrešuje spoločnosti PMP Marketing, s.r.o., PMP Agency, s.r.o. a PMP Consulting, s.r.o.

Má predchádzajúce skúsenosti z práce pre vydavateľské spoločnosti a agentúry v Belgicku. V roku 1999 založil full-servisovú reklamnú agentúru PMP Marketing, ktorá poskytuje marketingové služby a poradenstvo pre viaceré spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Špecializuje sa na strategický marketing, konzultačné projekty, prieskumy, analýzy, audity, odborné tréningy a špecifické poradenstvo v oblasti B2B a B2C marketingu, HR marketingu a internej komunikácie.

Titul MBA získal na Nottingham Trent University Business School. Martin je zároveň absolventom prestížneho medzinárodného programu v oblasti internej komunikácie Melcrum Black Belt International Communication Program na School of Management na Cranfieldskej Univerzite vo Veľkej Británii.

Martin je zakladateľom a prezidentom neziskového odborného združenia AICO – The Association for internal communications, ktorého cieľom je zvyšovanie úrovne internej komunikácie v organizáciách a posilňovanie vnímania tejto disciplíny ako strategického nástroja pre zvyšovanie výkonnosti organizácií.