MARTINA KOVÁČOVÁ

HR Manager, Slovakia & HQ CE East, adidas Group

 

 

WS HRDA: HR Branding

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Oblasti ľudských zdrojov sa začala venovať v roku 2006, v personálno-poradenskej spoločnosti. Neskôr ako Manažér ľudských zdrojov v IT sektore mala zodpovednosť predovšetkým  za definovanie HR stratégií a projekty v oblasti výberu zamestnancov, tvorby hodnotiacich systémov, odmeňovania a internej komunikácie. Nadšenie pre šport ju priviedlo do adidas Group, kde  ako HR Manager  zodpovedá za celkový manažment ľudských zdrojov so zameraním najmä na aktivity súvisiace s „Employer Branding“, identifikáciou a rozvojom talentov.