MICHAL FRTÚS

Špecialista odmeňovania a benefitov

 

 

WS HRDA: HR Controlling

Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite

V ČSOB na recruitingovom oddelení pracoval počas štúdia a po ukončení štúdia prestúpil na oddelenie odmeňovania a benefitov.

Tu mal možnosť zlepšovať existujúce procesy v spolupráci s inými oddeleniami a zavádzať nové aplikácie pre zjednodušenie práce. Spolu s kolegami získal ocenenie HR Gold v kategórii personálnych projektov.