AGENT BALANCE

“V dnešní době čelí firmy zásadní změně v chování a přístupu nové generace (GEN Y) k práci a profesnímu naplnění. Na vedoucí pozice společností je kladen daleko větší tlak na individualizaci přístupu k zaměstnancům ve smyslu zabezpečení jejich zvýšeného profesního naplnění, který vede ke stabilní a kvalitní výkonnosti. Tomu musí odpovídat vnitrofiremní toky komunikace a vlastně celá firemní kultura.

Klíčem k tomu je nesporně vytvoření a udržení motivovanosti zaměstnanců. Motivace ale souvisí s celkovým smyslem práce, kterou děláme, profesní naplnění vnímáme jako základ motivace.  ěPracovní naplnění je běžnými dostupnými metodami velmi obtížně měřitelná hodnota. Podíváme se na využití metrik nástroje AgentBalance, který je schopen tento parametr profesního naplnění (a mnohé další) změřit a subvencovat tak absenci klíčových kompetencí pro leadership. To umožní vedoucím pracovníkům nejen snáze individualizovat svůj přístup k zaměstnancům, ale také snáze identifikovat další vzdělávací a rozvojové aktivity a potřeby nejen pro celý tým, ale i pro sebe sama.“