Miloš KVASŇOVSKÝ

JUDr. Miloš Kvasňovský je vedúcim partnerom a zakladateľom advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI.

WS HRDA2019: Migračná a pracovná turistika

V roku 2004 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej následne získal aj titul doktor práv. V roku 2007 absolvoval advokátske skúšky, pričom od 1. januára 2008 pôsobí ako samostatný advokát a zároveň je od februára 2009 zapísaný v zozname európskych advokátov Českej advokátskej komory so sídlom advokátskej kancelárie v Prahe, ktorá je jednou z pobočiek advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI.

V právnej praxi sa špecializuje na oblasť pracovného práva, procesného práva a súdnych sporov, obchodného práva s daňovými aspektmi vrátane trestného práva, na energetiku, ako aj správne právo a správne súdnictvo. Počas svojej právnej praxe sa autorsky podieľal na viacerých článkoch vydaných v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci širokej verejnosti, od roku 2008 pôsobil ako člen Generálnej rady Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, je členom viacerých dozorných rád spoločností svojich klientov. Aktívne pôsobí pri tvorbe odborných príspevkov jednotlivých členov advokátskej kancelárie, podporuje právnické weby a prostredníctvom advokátskej kancelárie je partnerom špecializovaných odborných publikácií, vykonáva prednáškovú činnosť na FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, je senátorom Európskeho hospodárskeho senátu.

V rámci pro bono aktivít je podporovateľov vydania už niekoľkých detských kníh vrátane audiokníh, ktoré spestrujú nemocničný pobyt chorým deťom po celom Slovensku.