FIRMY, CHCETE LOJÁLNYCH A VÝKONNÝCH ZAMESTNANCOV? ODBORNÍČKA RADÍ, AKO NA TO

Keď som pripravovala tému na workshop, zadanie sa zdalo jasné: ako dostať značku zamestnávateľa do srdca aj do hlavy.

Sen každého riadiaceho manažéra. Vtedy mi napadla jedna paralela. Určite ju poznáte zo svojho okolia, ak chcete udržať medzi členmi rodiny dobré vzťahy a zabezpečiť navzájom dostatok informácií, ako sa im vodí. Ak pochádzate z jedného mesta, máte malú rodinu, zdieľate spoločné zážitky z minulosti, akosi prirodzene vzniká viac príležitostí na osobný kontakt, rovnako ako v malých firmách či v takých, ktoré pôsobia len v rámci jedného právneho subjektu a jednej krajiny. Čo však vtedy, keď je jeden z členov rodiny od vás vzdialený tisíce kilometrov, ďalší nemá doma internet a mobil využíva len minimálne, tretí je ochotný vybrať sa na návštevu rodiny maximálne do vzdialenosti 30 km a jedna z príbuzných sa vydala do rodiny, kde nikto nehovorí po slovensky a vy neovládate zas jazyk jej nových príbuzných?

Takto by sa dala obrazne opísať situácia, v akej sme sa ocitli v januári tohto roku v CRH, keď sme v rámci klastru North Danube začali nastavovať internú komunikáciu.

Potrebovali sme v krátkom čase vytvoriť funkčný a  manažovateľný systém pre desať podnikov s rôznymi oblasťami podnikania, pôsobiacich v troch krajinách, kde ľudia hovoria štyrmi jazykmi. Boli sme na to traja. O skúsenostiach, ako sme sa do toho pustili, čo a prečo podarilo a kde sme ešte len na polcesty, koľko trvá takýto proces integrácie rôznych kultúr aj podnikov, aj o veciach, kde sa musíte spoľahnúť len na seba a kde potrebujete pomoc, budeme hovoriť na workshope HR Development Academy.

Nezostane však len pri slovách: budete si môcť jednoduchým testom overiť, ktoré oblasti internej komunikácie už máte vo vašich firmách nastavené a kde sa ešte môžete inšpirovať k aktivitám, ktoré vašej značke zabezpečia miesto v srdci aj hlavách ľudí, ktorí pre ňu pracujú.