NADAV AGOZI

Director
Accelium Israel

 

 

 

 

WS HRDA: Talent manažment a plánovanie nástupníctva 2017

Konferencia HRDA: RĽZ 2017

www.accelium.sk