OĽGA BERECKÁ

Senior manžér vzdelávania a rozvoja, Slovak Telekom

 

 

 

WS HRDA: HR Branding
WS HRDA: Manažment zmeny
Konferencia HRDA: RĽZ 2012

Oľga Berecká je absolventkou Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Oblasti rozvoja ľudského potenciálu sa profesne venuje už vyše 14 rokov. Po ukončení štúdia psychológie, odštartovala svoju pracovnú dráhu v akademickej sfére (SAV). Neskôr pracovala na Odbore školenia v Allianz Slovenskej poisťovni, a.s. , kde nazbierala lektorské aj riadiace pracovné skúsenosti.

V súčasnosti pôsobí ako Senior manažérka vzdelávania a rozvoja v Slovak Telekome, a.s. (v skupine Deutsche Telekom pôsobí od roku 2007).

Hlavnou náplňou jej činnosti je tvorba a realizácia koncepcie vzdelávania a rozvoja zamestnancov prostredníctvom externých aj interných rozvojových programov a nástrojov. Do oblasti jej kompetencie spadá aj proces riadenia výkonnosti, talent manžmentu a následovníctva. Okrem spomenutých tém sa jej tím venuje oblasti HR marketingu, firemnej kultúry vrátane diverzity, riadeniu zmien, zamestnaneckým prieskumom, rovnako ako aplikačnej podpore HR procesov.