PETER TÓTH

Corporate Affairs Manager at Orange

 

 

WS HRDA: Ako môže interná komunikácia podporovať výkonnosť a angažovanosť zamestnancov?

V oblasti korporátnej a marketingovej komunikácie pracuje od roku 2001. Pracovalna viacerých pozíciách v oblasti externej aj internej komunikácie v spoločnostiach Globtel, neskôr Orange. Viedol niekoľko kľúčových projektov v oblasti korporátnej komunikácie, komunikácie značky a produktového PR. Stál napríklad pri uvedení telekomunikačnej značky Orange na slovenský trh a viedol viaceré PR kampane na podporu jej reputácie, produktov a služieb, vrátane medzinárodne ocenených iniciatív akou bolo vytvorenie inštitútu prvého telekomunikačného ombudsmana na Slovensku – iniciatívy, ktorá získala medzinárodné ocenenia Sabre Awards 2009 a European Excellence Awards 2010. V oblasti internej komunikácie viedol viacero strategických projektov na podporu zmien, zapájania zamestnancov do firemnej filantropie či implementáciu sociálnych sietí do internej komunikácie. Jeho srdcovkou v súčasnosti sú digitálne médiá a ich úloha v korporátnej a internej komunikácii.Peter vyštudoval odbor medzinárodné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Titul MBA získal štúdiom na Ekonomickej univerzite vo Viedni, počas ktorého absolvoval tiež stáž na Weatherhead Center for International Affairs na Harvardskej univerzite v Bostone.