PETER TRGALA

Riaditeľ, Education.sk

 

 

 

Konferencia HRDA: RĽZ 2014

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Už počas štúdia pracoval ako lektor výpočtovej techniky. Po skončení školy založil spoločnosť, ktorá sa venovala organizovaniu kurzov výpočtovej techniky. Už skoro 10 rokov pôsobí aktívne  v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých SR (AIVD SR) ako člen výkonného výboru.

V roku 2001 založil internetový portál Education.sk, s ktorým v roku 2007 vstúpil do Čiech s názvom Edumenu.cz. V roku 2002 získal s portálom Education.sk cenu od Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a v roku 2013 cenu za popularizáciu vzdelávania na Slovensku od AIVD SR.