PETRA JAŠŠÁKOVÁ

Špecialistka vzdelávania a lektorka, OTP Banka Slovensko

Petra sa po štúdiu psychológie v Trnavskej univerzite v Trnave začala venovať pracovnej psychológii v agentúre Motiv P, kde ako Manažérka pre Slovensko bola zodpovedná za realizáciu Assessment a Development centier (AC/DC), 360°sv, psychodiagnostiku, koučing, realizáciu rozvojových programov.

Od roku 2011 do súčasnosti pôsobí v OTP Banke Slovensko ako špecialistka vzdelávania a lektorka – je zodpovedná za realizáciu a organizáciu rozvojových  a motivačných programov, teambuildingov a mediačných workshopov, AC/DC,  zodpovedá za psychodiagnostiku, prieskumy spokojnosti, poradenstvo a koučing.

Vyučuje 3-tím rokom na Katolíckej univerzite v Ružomberku predmet „Manažérska psychológia“.  Je v poslednom ročníku výcviku Kognitívne –behaviorálne zameranej terapie.