MINDFULNESS AKO BENEFIT PRE ZAMESTNANCA AJ ZAMESTNÁVATEĽA

V súčasnej dobe je na zamestnancov kladený enormný tlak- časový, výkonnostný, interpersonálny a intrapersonálny. Vzniká nevyhnutná potreba osvojenia zručností, ktoré zamestnancom pomôžu udržať si nad enormným  tlakom nadhľad, zrelý postoj k sebe samému a k druhým. Zvýšenie subjektívnej pohody a vnútornej stability vplýva na spôsob akým pristupujeme k práci, komunikujeme, riešime problémy, teda veľa získava aj samotný zamestnávateľ.
Jedna z možností ako zatraktívniť a spestriť rozvojové programy, teambuildingy, benefity pre zamestnancov, je uplatniť zážitkové cvičenia, zamerané na osvojenie si zručností, ktoré napomáhajú k  zvýšeniu pocitu vnútornej spokojnosti, šťastia a vnútornej stability. Veľmi účinnou metódou, ktorá je ešte stále pre väčšinu verejnosti novinkou je koncept Mindfulness (preklad „Všímavosť“).MBCT (Mindfulness založený na kognitívnej terapii), je dlho skúmaný a rozvíjaný koncept rozpracovaný profesormi z Oxfordu a iných univerzít s vynikajúcimi výsledkami účinnosti v terapii. Stal sa vo Veľkej Británii metódou prvej voľby pri liečbe depresií a úzkostí, ale je účinnou metódou prevencie vzniku duševných ochorení. Posilňuje schopnosť zdravého vnímania a posudzovania seba samého, druhých a  situácií, čím výrazne zvyšuje pocit subjektívnej pohody a vnútornej stability pre každého bežného človeka.Koncept Mindfulness je orientovaný na  vnímanie a nekritické zameranie pozornosti na emócie, myšlienky a pocity, vyskytujúce sa v prítomnom okamihu. Najčastejšie je cvičený formou meditačných postupov.
Autorkou článkou je Petra Jaššaková, špecialistka vzdelávania a lektorka, OTP Banka Slovensko. Príspevok bol súčasťou workshopu Tréning, Koučing a Leadership.Tento článok nájdete aj na portáloch teraz.sk a karierainfo.sk.