RADOSLAV ŠEBEŇA

Head of Human Capital Management, Miba AG

 

 

 

 

 

WS HRDA: Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia

Konferencia HRDA: RĽZ 2012

Konferencia HRDA: RĽZ 2014

workforce.sk – Prvá regionálna konferencia najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitre 2016

Konferencia HRDA: RĽZ 2017

Študoval personálny manažment, psychológiu a psychoanalýzu na univerzitách v Prahe a v Olomouci. Celú svoju profesionálnu kariéru sa zaoberá problematikou riadenia ľudského kapitálu, motiváciou, rozvojom zamestnancov a pracovnou psychológiou.

Rozvoju zamestnancov sa venuje aj ako lektor a tréner rozvojových programov. Je autorom publikácie o efektívnom uplatnení sa na trhu práce a v súčasnosti pôsobí ako personálny manažér v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o.