RÓBERT KIČINA

Manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko

 

 

 

WS HRDA: Employer Branding

V rokoch 1997-2002 študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Neskôr si rozšíril vzdelanie štúdiom všeobecného manažmentu na City University of Seattle. V roku 2002 začal pracovať v Podnikateľskej aliancii Slovenska ako manažér projektov. O rok neskôr bol menovaný za výkonného riaditeľa PAS a túto pozíciu zastával do novembra 2015. Od februára 2015 pracuje v Nestlé Slovensko s.r.o. ako manažér pre korporátne záležitosti, kde má na starosti komunikáciu, vonkajšie vzťahy a spoločenskú zodpovednosť.