ROMAN TALAŠ

CEO | SIEBERT + TALAŠ

konferencia HRDA: Rozvoj ľudských zdrojov 2018

Roman ukončil štúdium architektúry na STU v roku 1992, rovnako ako Matej absolvoval časť štúdia v Rakúsku. V roku 2002 bol jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. a jednou z kľúčových osôb pri vytváraní profilu spoločnosti ako profesionálneho subjektu s jasnou štruktúrou. Roman je v súčasnosti členom vedenia spoločnosti.