RUDOLF CHRISTOPHER TAKÁČ

Riaditeľ, 2BCognitus

 

 

 

WS HRDA: Projektové riadenie pre personalistov a riaditeľov malých firiem
Konferencia HRDA: RĽZ 2012

Je konzultantom a garantom tréningov v oblasti projektového a strategického riadenia.  Po ukončení vysokej školy pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách, v ktorých bola požadovaná flexibilita a vysoká odolnosť voči stresu. Väčšinu závažných organizačných zmien riadil prostredníctvom projektov rôzneho rozsahu.  Praktické skúsenosti podporil štúdiom projektového riadenia (Belgicko, USA – Dellaware). Je certifikovaný IPMA stupeň B, PRINCE2 Practitionner® a je akreditovaný tréner PRINCE2®.

Ocenením jeho odborných znalostí bolo pozvanie a prednáška na svetovom kongrese projektového riadenia v Rotterdame (2014). Téma prednášky: 2BCognitus unikátny koncept prepojenia stratégie firmy a projektov – Dynamic Strategy Insights.