GAMIFIKÁCIA V HR Z POHĽADU HRÁČA

WORKSHOP HRDA: HR, GAMIFIKÁCIA, TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE
ČAS A DÁTUM:  09:00 – 12:30  |  12.04.2018
MIESTO:  BRATISLAVA

Gamifikovať oblasť ľudských zdrojov je ekonomicky aj časovo náročné a preto je dôležité vedieť čo tým chceme dosiahnuť. Na to nám však nestačia merateľné ciele, tabuľky či body. Hra ako taká funguje na mnohých úrovniach od súťažnej, cez kooperačnú, po čisto estetickú. A tak ako sú vaši zamestnanci rozdielni ľudia, majú aj rozličnú motiváciu hrať sa. Efektívna gamifikácia toto všetko zohľadňuje. V prezentácii sa preto zameriame na ukážky niektorých úspešných kampaní, povieme si niečo o základných prvkoch úspechu pri gamifikovaní, a v prípade záujmu spoločne skonzultujeme vaše nápady.