SVEŤO STYK

PRODUCT&SERVICES TRAINING MANAGER  |  ORANGE SLOVENSKO

 

 

WS HRDA 2018: HR, GAMIFIKÁCIA, TECHNOLÓGIE A APLIKÁCIE

Prakticky celú svoju profesionálnu kariéru zasvätil Sveťo telekomunikačnému biznisu a rozvoju ľudí. V spoločnosti Orange je takmer od úplného začiatku, keď si postupne prešiel pozíciami predajcu a neskôr call center agenta.

Od roku 2000 sa venuje vzdelávaniu, najskôr v rámci Úseku služieb zákazníkom, od roku 2008 v pozícii Product & services training manažéra na Úseku ľudských zdrojov. Tu mal na starosti produktové a elektronické vzdelávanie pre celú spoločnosť.

“Tým, ako sa zásadne mení trh a biznisové prostredie, meníme aj my spôsoby vzdelávania a nášho prístupu k nemu. Veľký dôraz kladieme na elektronické spôsoby, ktoré systematicky rozvíjame. V poslednej dobe ma fascinuje svet sociálnych médií a ich využitia v podnikovej sfére.”