INTERNÉ SOCIÁLNE SIETE – BUZZWORD, ALEBO REÁLNA VEC?

Svet okolo nás sa vyvíja neuveriteľným tempom. Čo platilo včera, je dnes už často po záruke a zajtra sa to už bude dobre vynímať akurát tak niekde v múzeu, ako exponát pre uchechtávjúce sa partičky mileniálov.

Platí to na vačšinu nástrojov, ktoré sme zvyknutí používať, na vačšinu postupov, ktorými sa v práci riadime. Platí to na oblasť vzdelávania, alebo riadenia ľudí, nové trendy valcujú naše LinkedIn profily, pod náporom inovácií a nutných zmien je jednoducho vačšina firemných procesov.

A bude už len horšie, priatelia.

Prostredie, v ktorom sa nachádzame, podnikáme, a snažíme sa dosahovať vysokú kvalitu za prijateľné ceny, je pod obrovským tlakom inovácií, nástupu nových a zmien starších technológií. Slová ako agilita a digitalizácia prenikli do našich výkladových slovníkov a derú sa v nich na popredné priečky.

Nemám návod, ako to zvládnuť so cťou. Nedisponujem zázračnou formulou, ktorú stačí vysloviť, a zmeny sa zrazu začnú diať rýchlejšie a bezbolestne.

Mám však jedno tušenie. Tušenie, ktoré sa zakladá na potenciáli a využití sociálnych a kolaboratívnych nástrojov. V súkromí prevalcovali sociálne siete iné formy komunikácie, alebo získavania a kolektovania vedomostí uź dávno. My v Orangei sa snažíme z tohto poučiť a zavázdať nástroje a postupy, ktoré nám umožnia zdieľanie najlepších nápadov, zachytávanie vedomostí, kolaboráciu vo virtuálnom priestore, sociálne interakcie aj medzi ľuďmi, ktorí sú od seba vzdialení stovky a tisíce kilometrov.

12.04. 2018 sa na workshope HR Development Academyporozprávame o tom, ako sa nám to (ne)darí, ako využívame interné sociálne siete v internej komunikácii, vo vzdelávaní, v bežnom pracovnom živote tak, aby sme boli schopní lepšie zvládať nástrahy digitálnej revolúcie a rýchlo sa meniaceho prostredia.

Teším sa na vás