TOMÁŠ CHUPÁČ

Manažér vzdelávania, kouč a certifikovaný školiteľ predajnej siete značky Volkswagen.

konferencia HRDA: Rozvoj ľudských zdrojov 2018

Od roku 2004 je zodpovedný za hodnotiace, rozvojové a vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je podpora kvality servisnej a predajnej siete importéra Porsche Slovakia. Pripravuje a realizuje tiež výberové konania, zabezpečuje v plnom rozsahu aktivity v rámci trvalého vzdelávania predajnej siete po produktovej stránke ako i zručností predaja a to všetko s ohľadom na stratégiu značky. V oblasti produktového vzdelávania pripravuje a vedie realizačný tím. Zastrešuje a riadi systémy kontroly kvality s hlavným zameraním na zákazníka. Interne na oddelení predaja značky Volkswagen zodpovedá za prípravu a realizáciu kvalitatívnych štandardov.

Vyštudoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zameraním na marketing a masmédiá. Postupne popri zamestnaní získal viacero certifikátov v oblasti vzdelávania a koučovania.