TOMÁŠ POLAŠČIN

Vedúci odd. výrobných technológií Volkswagen Slovakia

 

 

WS HRDA: Big Data môžu byť viac než len HR Controlling

V spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. pracuje od roku 1999. Pôsobil na rôznych oddeleniach od výroby, cez zabezpečenie kvality až po súčasnú pozíciu vedúceho výrobných technológii.

Okrem technických tém sa venuje aj spolupráci v oblasti definovania firemnej stratégie ako aj oblasti „Industrie 4.0″.