Žaneta LUPTOVCOVÁ

Kia Motors Slovakia | vedúca sekcie Poradenstvo a konzultácie so zamestnancami

WS HRDA 2019: Migračná a pracovná turistika

 

Na trnavskej univerzite vyštudovala odbor Verejné zdravotníctvo.

V spoločnosti Kia Motors Slovakia pôsobí od roku 2005, kedy nastúpila na Oddelenie ľudských zdrojov. Bola zodpovedná najmä za oblasti výberu a náboru zamestnancov, participovala vo výberových procesoch do všetkých 3 zmien prevádzky. Od roku 2014 sa začala venovať náboru riadiacich pracovníkov a špecialistov, ktorí nastupovali do Kia Motors Slovakia.

V roku 2018 rozbehla projekt ZAHRANIČNÍ ZAMESTNANCI VO VÝROBE, kde zastrešovala všetky potrebné aktivity – od výberu zamestnancov, vybavovanie dokumentov až po onboarding.

Od januára 2019 pôsobí na Oddelení zamestnaneckých vzťahov, kde sa venuje hlavne firemnej kultúre a angažovanosti zamestnancov.