ANOTÁCIA: SÚ SPOLOČNOSTI PRIPRAVENÉ NA KATEGÓRIU ZAMESTNANCOV 60+ ?

Veľkou témou  dnešných dní pre väčšinu manažérov najmä výrobných firiem, ale nie len ich,  je nedostatok pracovníkov na pracovnom trhu. V mnohých firmách práve ich nedostatok ohrozuje strategické obchodné plány a aj ich konkurencieschopnosť.

V niektorých je situácia už taká kritická, že firmy začínajú bojovať o prežitie, nie pre nedostatok objednávok, ale pre neschopnosť ich realizácie .. nemá kto pracovať. Boj o mladé talenty je neúprosný  ……  trh začínajú čím ďalej,  tým viac, ovplyvňovať  dôsledky demografického vývoja , otvoreného pracovného trhu EÚ ale aj legislatívnych a ekonomických dôsledkov, v podobe predlžovania odchodu do dôchodku.

Preto si mnohí začínajú klásť otázky  ako,  a či sú firmy pripravené práve na zamestnávanie kategórie 60+.  Sú lídri v spoločnostiach  pripravení efektívne a zmysluplne pracovať s talentami  tejto vekovej kategórie? Sú zamestnanci kategórie 60+ pripravení prijímať ďalšie kariérne výzvy ? Nemáme práve v kategórii 60+ potenciál , ktorý nie je dostatočne využitý ?  Aká je úloha HR práve v tomto procese? Ako sa s touto témou  zaoberajú  iné krajiny?
Toto sú otázky, na ktoré pokúsime nájsť  odpovede.