ZUZANA GAJDOŠOVÁ

HR Manager, Kongsberg Automotive

 

 

 

WS HRDA: Ako čo najlepšie využívať potenciál zamestnancov?
WS HRDA: Riadenie zmien

Vyštudovala personálny manažment na Trenčianskej univerzite. Od roku 2006 sa venuje práci v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Aktívne sa venuje nastavovaniu systémov personálnej práce, rozvoju zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích projektov, efektívnej tímovej práci a motivácii v prostredí medzinárodných spoločností.

Je koučom, lektorom a trénerom tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností a tímovej práce. Zaoberá sa problematikou LEAN v oblasti administratívy.