CWAT – UNIKÁTNA TECHNIKA AKO MERAŤ KVALITU ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Trh práce je len jeden, takmer každý z nás je teoreticky v jednom okamihu kandidátom, súčasným i bývalým zamestnancom. Podľa prieskumov:

  • až 85% súčasných zamestnancov je zároveň na trhu práce
  • 25% si hľadá nové zamestnanie aktívne a 60% pasívne
  • len 15% je úplne spokojných so svojim zamestnaním a meniť zamestnávateľa nehodlá.

Na spokojnosť zamestnancov ( okolo 70 % vo firemných prieskumoch spokojnosti ) sa teda nedá spoliehať – spokojnosť nie je prekážkou v chuti hľadať nové príležitosti, lepšie ponuky, nové výzvy.

To, za akého zamestnávateľa je firma považovaná, je najdôležitejším parametrom pre takmer 60% respondentov.

Každá firma má svoju značku zamestnávateľa. Takmer vždy však existuje rozdiel medzi imidžom firmy ( ako zamestnávateľa vnímajú potenciálni zamestnanci ) a identitou značky zamestnávateľa  (ako by manažment chcel, aby bola vnímaná ). Tento rozdiel je práve predmetom cielených aktivít Employer Brandingu.

V budovaní zamestnávateľskej značky to majú firmy pôsobiace v oblasti B2B ( Business to Business) vždy ťažšie ako firmy so známymi B2C ( Business to Customer ) značkami.S budovaním značky zamestnávateľa úzko súvisia jej propozície (Employer Brand Proposition); je to vlastne definícia toho, ako chce byť firma ako zamestnávateľ vnímaná a v čom je výrazne odlišná od konkurencie. Jasné propozície sú základným predpokladom efektívneho budovania zamestnávateľskej značky.Inovatívny pohľad ako sa odlíšiť od konkurencie a tiež v tom ako pochopiť svojich zamestnancov prináša marketingový produkt ColourMind od českej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou Engage Hill, s.r.o. ColourMind je inovatívny produkt, ktorý prostredníctvom patentovanej techniky CWAT – Colour-Word Association Technique podáva presné a neskreslené výsledky o zákazníckych preferenciách. Meria kvalitu a silu asociácií na veľkej vzorke respondentov. Vďaka tomuto prístupu dosahuje vysokú presnosť a hĺbku odpovedí. ColourMind ako po kvantitatívnej, tak aj po kvalitatívnej stránke komplexne nahrádza klasické dotazníky a prináša oveľa viac ako by ste očakávali. Poskytuje neskreslený a detailnejší pohľad do mysle zákazníkov alebo zamestnancov.Druhým produktom spoločnosti Engage Hill, s.r.o je produkt s názvom Balance Management. Rovnako ide o inovatívny produkt, ktorý je vhodný predovšetkým určený pre HR profesionálov, koučov a trénerov. Ak chceme hovoriť o pohľade zamestnanca, potom je zacielenie na hodnotovú propozíciu zamestnancov (Employee Value Proposition); vyjadruje pomer medzi tým, čo ako zamestnanec získam za prácu , ktorú pre firmu odvádzam , teda čo ” dostanem ” za to , čo ” dávam “. Takýto pohľad v neskreslenej podobe prináša práve  online produkt Balance Managment. Rovnako základom aj tejto aplikácie je patentovaná technika CWAT. Samotné meranie je postavené na prirodzenej interakcii na jednotlivé podnety pomocou farieb, čo umožňuje zohľadniť vo výsledkoch okrem rozumovej zložky aj zložku telesnú, emocionálnu a sociálnu. Výsledky tak prinášajú celkom realistický, presný a neskreslený pohľad, ktorý je nezastupiteľným podkladom pre ďalšie rozhodovanie, či už o forme konkrétneho rozvoja alebo plánovania budúcich zmien.V čom je meranie Balance Management celkom výnimočné?

  • meranie je prispôsobené „na mieru” organizácii a konkrétnemu tímu alebo jednotlivca,
  • časovo je nenáročné – trvá približne 20 minút on-line,
  • nelimituje zamestnancov vzdelaním, pozíciou alebo predchádzajúcou skúsenosťou s iným testovaním,
  • prináša podstatne hlbšie a komplexnejšie výsledky ako z bežne dostupných otázkových metód, je teda bez rozumovej korekcie,
  • má vysokú citlivosť – je možnosť porovnať zmeny už po niekoľkých mesiacoch,
  • meria mäkké parametre ako je napríklad množstvo energie (vie predvídať syndróm vyhorenia), štylizácia, motivácia/demotivácia, komunikačná klima, efektivita, neetika, psycho-somatické prreťaženie, rizikové správanie, rozvojový potenciál, angažovanosť a ďalšie.

Zuzana Kopáčikova, Engage Hill