RADOSLAV MIKO

Generálny riaditeľ, KUEHNE + NAGEL Slovensko

Posledných 9 rokov riadi spoločnosť Kuehne+Nagel na Slovensku. V oblasti logistiky, riadenia dodávateľských reťazcov ako aj inovácií v segmente korporátnych logistických tokov pôsobí takmer 20 rokov. Dlhodobý rozvoj stratégie, riadenia zmien a zvyšovanie efektivity považuje za kľúčové parametre pri rozvoji každej organizácie pri zachovaní otvoreného prístupu v zmenovom procese. Dbá na to, aby firemná kultúra, bola neeodeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti a základným parametrom adaptácie a evolúcie. Rešpekt, Empatia a Odvaha sú tri hlavné hodnoty, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.